UPISNINA

Svi psi prijavljuju se na Glavnu uzgojnu izložbu hrvatskih autohtonih pasmina BESPLATNO !


Za sve prijavljene pse koji neće biti izloženi na ovoj izložbi, a neće biti u roku odjavljeni sa izložbe pismenim putem  (do 20.03.2019.),
naplatit će se kotizacija u iznosu od 50,00 kn po psu.