ROK PRIJAVE

Molim Vas da svoje autohtone pse prijavite najkasnije

do ponedjeljka, 25.03.2019.

Nakon tog roka neće biti mogućnosti za dodatnu prijavu.