ROK PRIJAVE

Molim Vas da svoje autohtone pse prijavite najkasnije

do srijede, 21.09.2022.

Nakon tog roka neće biti mogućnosti za dodatnu prijavu.